MCG, Metal Components Group je průmyslová společnost, která se věnuje výrobě a dodávkám kovových komponentů, zejména pro automobilový průmysl.

Systém řízení jakosti (QMS) je pilířem udržitelnosti našeho podnikání, čehož je dosaženo:

√ Hledáním EFEKTIVNOSTI
√ Plněním ZÁKAZNICKÝCH A LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ
√ Inovacemi pro ZVÝŠENÍ HODNOTY na trhu a udržitelnosti
√ Optimalizací SPOKOJENOSTI zákazníků, zaměstnanců, akcionářů, dodavatelů a dalších zainteresovaných stran
√ Transparentností
√ Podporou účasti zaměstnanců
√ Respektováním ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ a rozvíjením pracovních podmínek v souladu
s hygienickými a bezpečnostními předpisy
√ PRŮBĚŽNÝM ZLEPŠOVÁNÍM:

    • Účinnosti systému řízení.
    • Ochranou životního prostředí a zabráněním znečištění plýtváním a racionalizováním spotřeby.
    • Zaměřením na zákazníka snížením nákladů a rizik kvalitních produktů, zvýšením produktivity a podpory zúčastněných stran v dodavatelském řetězci.
    • Bezpečností a zdravím lidí minimalizací rizik.

Tato politika je hnací silou naší organizace a může být implementována pouze za účasti všech zaměstnanců a dalších zúčastněných stran.

Guillermo Alonso
Chief Executive
october 2019

Quality requirements Sevices Suppliers
Quality requirements Sevices Suppliers