Vedení MCG garantuje jakost veškerých činností prostřednictvím proaktivní

implantace systému řízení kvality (QMS), jehož základní principy jsou následující:

Vedení. zprostředkovatel zdrojů a podpory Management Řízení procesů

√ Zaměření na požadavky svých zákazníků (externě/interně)
√ Průhlednost
√ Podpora účasti zaměstnanců
√ Neustálé zlepšování: jako pracovní přístup
√ Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců
√ Ochrana životního prostředí a prevence znečištění

Jsou uplatňovány cíle společnosti, které jsou následující:

  • Hledání efektivity
  • Splnění požadavků jednotlivých ZÁKAZNÍKŮ A LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ
  • Zákazník, zaměstnanci, akcionář, dodavatel a další zainteresovaná strana.
  • KONTINUÁLNÍ ZLEPŠENÍ ÚČINNOSTI systému řízení kvality.

Pro naplnění těchto cílů

  • Poskytuje nezbytné technické a lidské zdroje
  • Šíří, uplatňuje a podporuje tuto politiku jakosti a životního prostředí ve všech oblastech, pro všechny zainteresované strany a zpřístupní ji všem zájemcům.

Vedoucí procesu MCG přebírají řízení kvality jako zodpovědnost na všech úrovních organizace a zavazují se, že budou dodržovat a zajišťovat soulad všeho, co je uvedeno v této politice a v příručce integrovaného řízení kvality.

Guillermo Alonso výkonný ředitel března 2014

Quality requirements Sevices Suppliers
Quality requirements Sevices Suppliers